Privacy Policy og cookies

Dentsu Aegis Network Privatlivspolitik
Senest opdateret: 7. marts 2019

Dentsu Aegis Network (kaldet “vores“, “os” og “vi” i denne meddelelse) er en global mediegruppe. Vi hjælper vores kunder med at forbedre den måde hvorpå de annoncerer og markedsfører, hvad enten det er på print, via post, e-mail eller på websteder. Vi mener, at en ansvarlig brug af data støtter virksomhedens vækst og bygger stærke relationer mellem brand og forbruger. Som virksomhed forpligtiger vi os til at respektere og beskytte privatlivets fred for alle personer vi interagerer med. Vi forpligtiger os til at være transparente i vores håndtering og behandling af personlige oplysninger til enhver tid, og til at behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse.

Denne privatlivspolitik forklarer i detaljer, hvordan vi kan indsamle og bruge personlige oplysninger fra dig, når du bruger vores websted. Dentsu Aegis Network er Dataansvarlig i relation til alle de persondata du sender til os, herunder i relation til dette websted.

Denne privatlivspolitik forklarer om følgende:

 • Oplysninger vi indsamler
 • Hvordan vi bruger dine oplysninger
 • Hvor længe gemmer dine oplysninger
 • Hvordan vi sikrer dine oplysninger
 • Informationsdeling og offentliggørelse
 • Internationale og koncernvirksomhedsoverdragelser
 • Dine rettigheder
 • Vores ansvar for links til andre websteder
 • Opdateringer
 • Kontakt os

I afsnittet Supplerende oplysninger i denne privatlivspolitik forklarer vi, hvad der menes med “personlige oplysninger” og andre udtryk, der anvendes i denne privatlivspolitik.

 1. Oplysninger vi indsamler
  Den type information, vi indsamler, afhænger af omstændighederne og den service, du bruger. Generelt samler vi oplysninger om dig og/eller din brug af vores tjenester på følgende måder:
  • Information om din brug af webstedet
   Vi indsamler oplysninger om hvordan du bruger vores websted. Dette inkluderer information i relation til de sider du besøger på vores websted, de services eller informationer du søger efter og de links og det indhold, du vælger at tilgå. Vi kan også bruge de personlige oplysninger, du giver gennem din brug af vores hjemmeside til at give dig relevant indhold og som input til vores marketingstrategi. Denne type aktivitet kaldes “profilering” – ved hjælp af automatiserede midler til behandling af dine personlige data for at analysere eller forudsige dine personlige præferencer, interesser eller adfærd. Du kan gøre indsigelse mod profilering (se afsnit 7 i denne meddelelse nedenfor)
  • Tekniske data
   Vi indsamler oplysninger om den eller de enheder, du bruger til at få adgang til vores websted. Dette omfatter indsamling af unikke enheds-ID og internetprotokol (IP) -adresser og online-identifikatorer, som er tal, som kan genkende en bestemt computer eller en anden netværksenhed på internettet. Disse oplysninger er knyttet til et cookie-id, som vi modtager og behandler.
  • Kontaktinformation
   Vi indsamler kontaktinformationer om dig hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, hvis du deltager i et af vores events, downloader indhold eller sender os en forespørgsel. Vi behandler den information du har givet til os i forbindelse med en henvendelse. De persondata, vi indsamler, inkluderer dit navn, din email-adresse, jobtitel og lokation.
  • Interaktive funktioner
   Vi indsamler også oplysninger om dig, hvis du gør brug af nogle af de interaktive funktioner på vores hjemmeside, der er afhængige af et personligt svar, eller hvis du beder os om at svare på en forespørgsel du har, eller tilføje dine oplysninger til en af vores abonnementstjenester. Oplysningerne vi indsamler er begrænset til de detaljer vi har brug for til at levere den specifikke service du har bedt om. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger, såsom din politiske eller religiøse overbevisning, etnisk baggrund, dine seksuelle præference, dit helbred eller andre følsomme oplysninger.
  • Marketingdata og kommunikation
   Vi indsamler information om dine præferencer ved modtagelse af marketinginformation fra os og dine kommunikations-præferencer.

   Børn

   Vi indsamler ikke aktiv information om børn på 16 år eller derunder. Hvis du har nogen bekymringer om dit barns privatliv i relation til vores services, eller hvis du mener at dit barn har afgivet persondata på vores websted så kontakt os venligst på dpo@dentsuaegis.com. Vi vil herefter sørge for at få slettet informationen fra vores systemer indenfor en rimelig tid.
 1. Hvordan vi bruger disse oplysninger
  Undtaget hvor det er krævet ved lov, anvender vi de persondata du afgiver til følgende formål:
  • For at give de informationer eller services du har efterspurgt;
  • For at muliggøre tilgang til vores indhold;
  • Sende dig nyhedsbreve og information relateret til vores events, brands og services;
  • Svare på dine forespørgsler og feedback, og;
  • Analysere og/eller forbedre vores services.
  • Koordinere tilmeldinger til events

I henhold til databeskyttelsesloven er vi forpligtet til at advisere dig om lovgrundlaget for vores behandling af dine persondata. For det meste er behandlingen af dine persondata baseret på enten a) vores legitime interesser relateret til at give dig de services du har efterspurgt eller dit kundeforhold til os i øvrigt, eller b) dit samtykke, hvor det forespørges.

I skemaet herunder har vi yderligere uddybet de formål, som vi bruger dine personlige oplysninger til og det retsgrundlag vi har på for brugen af dem. Bemærk, at vi kan behandle dine personlige data på mere end et lovligt grundlag afhængigt af det specifikke formål vi bruger dine data til.

 1. Hvor længe vi gemmer dine oplysninger
  Vi vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for den relevante tjeneste i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser. Efter dette tidspunkt vil dine personlige data enten blive sikkert slettet eller anonymiseret, så de kan bruges til analytiske formål. Du kan anmode om yderligere oplysninger via de kontaktoplysninger, der er angivet i denne Privatlivspolitik.

 2. Hvordan vi sikrer dine oplysninger
  Vi opretholder passende organisatoriske og teknologiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret brug, adgang til eller hændeligt tab, ændring eller destruktion af personoplysninger. Vi forsøger også at sikre, at vores tjenesteudbydere gør det samme.

 3. Informationsdeling og offentliggørelse
  • Oplysninger, der deles med vores tredjepartstjenesteudbydere
   Vi bruger en række tredjeparter til at udføre forretningsfunktioner på vores vegne, såsom at sende vores nyhedsbreve og hoste vores online-tjenester og Customer Relationship Management. Vi videregiver kun de oplysninger, der er nødvendige for, at disse tredjeparter kan udføre deres tjenester. Vores serviceudbydere er kontraheret for at overholde vores instruktioner, og vi kræver, at de ikke bruger dine personlige oplysninger til deres egne forretningsmæssige formål.
  • Oplysninger, der deles med andre parter
   Hvor det er påkrævet eller tilladt ved lov, kan personlige oplysninger gives til andre, såsom regulator og retshåndhævende myndigheder, for eksempel som svar på en retskendelse eller en stævning, eller som reaktion på en retshåndhævende myndigheds anmodning, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for at undersøge, forhindre eller gribe ind over for ulovlige aktiviteter, og som ellers krævet ved lov.Vi hverken sælger eller udlejer personlige oplysninger om dig til nogen tredjepart.
 1. Internationale og koncernvirksomhedsoverdragelser
  Dentsu Aegis Network er en globalt opererende mediegruppe bestående af flere virksomheder. Derfor kan vi fra tid til anden videregive dine personlige oplysninger inden for vores virksomhedsgruppe. Adgang vil altid blive kontrolleret på en need-to-know basis, og kun hvis det er nødvendigt for at give dig de ønskede tjenester eller for at tillade os at udføre eventuelle nødvendige eller legitime funktioner. Nogle af vores koncernselskaber befinder sig uden for den Europæiske Union, men vi sørger altid for sikkerheden af sådanne videregivelser og at overførsler sker i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.
  Vi vil kun overføre dine personlige data uden for EU, hvor vi er tilfredse med, at der er indført passende beskyttelsesniveauer for at beskytte integriteten og sikkerheden af alle oplysninger, der behandles, og overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning. Disse foranstaltninger kan omfatte brug af standardkontrakt/databeskyttelses klausuler vedtaget af Europa-Kommissionen, og hvor overførsler er til USA, EU-USA Privacy Shield, schweizisk-amerikanske Privacy Shield eller dit samtykke. Når vi overfører personoplysninger mellem vores koncernvirksomheder, har vi dækket disse overførsler ved at indgå standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har vedtaget.Du kan anmode om yderligere oplysninger om de foranstaltninger, der anvendes til sådanne overførsler via de kontaktoplysninger, der er angivet i denne Privatlivspolitik.
 1. Dine rettigheder
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, hvor vi er afhængige af legitim interesse (eller en tredjeparts), og du ønsker at gøre indsigelse mod behandling på dette grundlag, som du føler det påvirker dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvor vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring eller profilering. Du kan gøre indsigelse på ethvert tidspunkt, og vi vil stoppe behandlingen af de oplysninger, du har gjort indsigelse mod, medmindre vi kan vise vægtige legitime grunde til at fortsætte denne behandling.
  • Adgang til dine personlige data. Hvis du foretager denne form for anmodning, og vi opbevarer personlige oplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig oplysninger om det, herunder en beskrivelse og kopi af de personlige oplysninger, og hvorfor vi behandler dem. Vi vil kræve, at du beviser din identitet, før du giver adgang til dine personlige oplysninger. Vi behandler din anmodning inden for den tidsramme, der kræves i henhold til den relevante lovgivning.
  • Anmode om overførsel af dine personlige data. Vi vil give dig eller en tredjepart du har valgt, dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Bemærk, at denne ret gælder for de personlige oplysninger, du har givet os; og hvis vi bruger dine personlige oplysninger på grundlag af samtykke, eller hvor vi har brugt oplysningerne til at opfylde en kontrakt med dig.
  • Anmode om sletning (sletning) af dine personlige oplysninger. Du har ret til at bede os om at slette eller fjerne dine data, hvor du har udnyttet din ret til at gøre indsigelse (se ovenfor), eller hvor vi er forpligtet til at slette dine personlige oplysninger for at overholde den lokale lovgivning. Bemærk venligst, at vi kan være forpligtet til at bevare visse oplysninger ved lov og/eller for vores eget legitime forretningsmæssige formål. Men når vi gør det, vil vi informere dig
  • Anmode om rettelse eller ajourføring af dine personlige data. Dette giver dig mulighed for at have ufuldstændige eller unøjagtige data, vi har om dig rettet.
  • Anmod om begrænsning af vores behandlingaf dine personlige oplysninger i visse situationer. Hvis du anmoder om dette, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige oplysninger, men er begrænset til at behandle dem, mens begrænsningen er på plads.
  • Trække dit samtykke tilbage.Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af det, vi har gjort med dine personlige oplysninger, før du har givet dit samtykke.
  • Indgive en klage.Vi vil gøre vores bedste for at løse enhver klage. Men hvis du mener, at vi ikke har løst din klage, har du ret til at klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Eksempelvis. er den lokale databeskyttelsesmyndighed i Danmark, Datatilsynet.Hvis du anvender rettighederne ovenfor, og der er tvivl om hvem du er, kan vi kræve, at du giver oplysninger, som er nødvendige for at vi kan sikre os, at vi kender din identitet.
 1. Vores ansvar for links til websteder
  Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er begrænset til de personlige data indsamlet af Dentsu Aegis. Vi linker på dette websted til andre hjemmesider, herunder sociale medier sites som Facebook, Twitter og LinkedIn. Hvis du følger disse links, bør du bruge disse websteder sammen med deres gældende bruger-og privatlivsmeddelelser, da deres datapraksis falder uden for omfanget af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Desuden kan vi ikke have noget ansvar for eller kontrol over de oplysninger, der indsamles af tredjepartswebsteder, og vi kan ikke være ansvarlige for beskyttelse og fortrolighed af oplysninger, som du måtte afgive på sådanne websteder.
 1. Opdateringer
  Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan blive opdateret fra tid til anden for at afspejle ændringer i lovgivning, bedste praksis eller en ændring i vores praksis vedrørende behandling af personlige data.  Datoen for den seneste revision vil blive vist øverst på denne side. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du ikke fortsætte med at bruge vores tjenester og undlade at dele dine personlige oplysninger med os. Du bør tjekke denne meddelelse ofte for opdateringer.

 2. Kontakt os
  Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, vores tilgang til beskyttelse af personlige oplysninger eller du gerne vil udøve nogen af de rettigheder, der er nævnt i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte vores data beskyttelses ansvarlige på en af følgende måder:

  Adresse
  : Data Protection Officer, Dentsu Aegis Network, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF
  Telefon: (+44) (0) 207 070 7700
  Emaildpo@dentsuaegis.com

  Du kan desuden finde kontaktinformationerne til vores DPO på https://dentsuaegisnetwork.dk/gdpr/

Supplerende oplysninger

I dette afsnit om supplerende oplysninger forklarer vi nogle af de terminologier, der anvendes i denne Privatlivspolitik.
dataansvarlig” – den person eller virksomhed, der kontrollerer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.
personlige oplysninger” – enhver information, der vedrører dig (eller hvormed du kan identificeres).
behandling” – betyder at gøre noget med data. For eksempel omfatter det at indsamle data, opbevare data, vise data og slette data.
profilering” – automatisk brug af personlige data til at udlede visse ting om mennesker, så som at analysere eller forudsige deres præstationer på arbejdspladsen, pålidelighed, økonomiske forhold, personlige præferencer, interesser, adfærd, lokation eller bevægelser.
overførsel” – at sende personlige oplysninger uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (eksempelvis ved at lagre dem på udstyr, der er beliggende uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde), eller lade en person fra lande uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde få adgang til de personlige oplysninger.